متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری ۹۸


متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال

برای گردگیری افکارمان آتشی بیافروزیم

کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتش

و سرخی عشق را از آتش بگیریم

و آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس های چهارشنبه سوری ۱۳۹۷

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس پروفایل چهارشنبه سوری ۹۷ همراه با متن

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس تبریک چهارشنبه سوری ۹۸

 

واست آتیش روشن کردم

کـه اخر زمستونه

چهار شنبه آخر سال

قلب مـن آتیش بارونه

غم هات رو آتیش میزنم

سرخی آتیش مال تـو

چشم حسودا کور ش

از عشق میون مـن و تـو

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

متن درمورد چهارشنبه سوری ۹۸

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس نوشته چهارشنبه سوری

 

تق تق فش فشه

فاصلمون کم بشه

هیزم ونفت وآتیش دوست دارم خداییش

سیب زمینی بـه سیخه عکس گلت بـه میخه

غماتو بیار فوتش کن کینه داری شوتش کن

هوا بهاری میشه سرما فراری میشه

زردی ازت دوربشه هرچی می خوای جوربشه

 

جشن «سور» از گذشته بسیار دور در ایران زمین مرسوم بوده‌اسـت. در ایران باستان در پایان هر ماه جشن و پای‌کوبی با نام سور مرسوم بوده‌اسـت و از سوی دیگر چهارشنبه نزد اعراب «یوم الارباع» خوانده می ‌شد و از روزهای شوم و نحس بشمار می‌رفت و بر این باور بودند کـه روزهای نحس و شوم را باید با عیش و شادمانی گذراند تا شیاطین و اجنه فرصت رخنه در وجود آدمیان را نیابند.

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس های آتش بازی آخرسال

چهارشنبه آخر سال یکی از آیین های نوروزی امروز کـه بایستی آمیزه ای از چند رسم متفاوت باشد مراسم چهارشنبه سوری اسـت کـه در عده ای از شهرها آن را چهارشنبه آخر سال گویند. دربارۀ چهارشنبه سوری، کتاب ها و سندهای تاریخی، مطلبی یا اشاره ای نمی یابیم و تنها در این قرن اخیر یا دقیق تر، در این نیم قرن اخیر اسـت کـه مقاله ها و پژوهشهای متعددی در این باره منتشر شده اند.

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

کارت پستال چهارشنبه سوری ۱۳۹۸

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس و اس ام اس تبریک چهارشنبه سوری ۱۳۹۷

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

چهارشنبه سوری ۹۸

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس چهارشنبه سوری ۹۷

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

شعر درباره چهارشنبه سوری ۱۳۹۷

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

جشن پایان سال با چهارشنبه سوری

زردی در سرخی گم می شود

دلها در آتش سرخ می‌شود

این چهارشنبه بهانه ایست

تا دلهای آتش گرفته خاکستر شوند

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

متن برای چهارشنبه سوری ۹۸

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس عاشقانه چهارشنبه سوری

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس چهارشنبه آخرسال

 

چشم هایت چهارشنبه‌ سوری آخر سالند

تمام دوستت دارم هایم

میان فشفشه ها گم می‌شود

و تمام بوسه هایم دود

چشمهایت آتشی به پا کرده اسـت

تا واژه واژه برایت خاکستر شوم

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۹۷

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس پروفایل چهارشنبه سوری

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

با یاد سرخی گونه هات

درخشش چشمات

سوزانندگی لبهات

داغی عشقت

از رو آتیش میپرم

دوستت دارم آتیش پاره

چهارشنبه سوری مبارک

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

عکس و متن تبریک چهارشنبه سوری ۹۷

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری 98 | جشن چهارشنبه سوری آخر سال 1398

متن زیبا برای تبریک چهارشنبه سوری ۹۸

 

دوست دارم سه شنبۀ آخر اسفند

از زیر کرسی تنهایی ام

نبودنت را بکشم بیرون

بیاندازم کف اتاق

شعر بپاشم روش

کبریت بزنم

و از آتش یکسال انتظار بپرم

بهار بی حضور تـو کابوس این خواب زمستانی ست

دوست دارم شکوفه، بهانۀ تـو باشد

 

جشن چهارشنبه سوری آخر سال ۱۳۹۸

سال خوبی را برای تمامی شما عزیزان آرزومندیم . مجله

 

منابع:

parsnaz.com

setare.com